Tipy & rady

Podnikání offshore má nespočet výhod

Offshore podnikání je stejné, jako jakékoliv jiné. Specifikum spočívá ve výhodách, kterými jsou ochrana soukromí a především daňová optimalizace. Tuto výhodu umožňují některé zahraniční jurisdikce, jejichž využití vám pomůže nastavit a vyjednat specializovaná firma Winston Wolfe & Co, která je registračním agentem licencovaným přímo vládou Spojených arabských emirátů.

Firma má své sídlo v Dubaji, kde si její zkušení profesionálové po několik let vytvářeli síť užitečných kontaktů mezi místními vládními i nevládními institucemi a bankami. To jim pomáhá při vytipování vhodné zemi pro podnikatele, čili investory, kteří chtějí využívat výhod jurisdikcí ve třetích (offshore) zemích. Jelikož hlavním účelem tohoto podnikání je optimalizace daní, jsou tyto země označovány jako daňové ráje.

Jak funguje offshore společnost?

Hlavním důvodem zakládání offshore společností jsou neúměrně vysoké daně zejména ve vyspělých západních státech. Vysoké daně na jedné straně přispívají do státního rozpočtu, ale na druhé straně brzdí úspěšné podnikatele v jejich snaze prosazovat nové investiční záměry. Tohoto faktu využívají daňové ráje, jejichž jednou z podmínek je, že zahraniční investoři musí i nadále vyvíjet svou činnost ve své domovské zemi, ovšem v daňovém ráji budou investovat svůj kapitál. Tato forma vyhovuje oběma stranám, jelikož třetí země si vylepšují svou ekonomiku a zahraniční podnikatelé nemusí ve své zemi platit vysoké daně.

Daňové ráje

K tradičním daňovým rájům, které se také označují jako zóna volného obchodu, patří některé karibské ostrovy, ale také například Velká Británie, Švýcarsko nebo USA. Právě ve Spojených státech poskytuje celou řadu výhod stát Delaware na severovýchodě USA. Je znám svým liberálním obchodně-právním zákonodárstvím, kterého využívá v současnosti již více než 250 tisíc zde registrovaných společností. Motivem je pro ně vedle daňových výhod také prestižní image americké firmy. Další výhodou je, že offshore společnost podnikající v tomto americkém státě nemusí podávat daňová přiznání a užívá výhod smlouvy uzavřené mezi státem Delaware a Českou republikou o zamezení dvojího zdanění.