Ostatní

Potřebujete zajistit dopravní značení? Pomůže vám TOPZNAK

TOPZNAK je společnost, která na českém trhu působí velmi dlouhou dobu. Díky tomu měla možnost podílet se na celé řadě významných staveb a projektů a to jak na území hlavního města Prahy, tak i mimo něj. Tento mladý a flexibilní tým má v oboru velkou praxi.

Co vše TOPZNAK nabízí?

Náplní jeho práce je prodej, pronájem a montáž dopravního značení (SDZ) a to včetně příslušenství, sklopných parkovacích zábran a sloupků, baliset, dopravních zrcadel nebo zpomalovacích prahů. Objednat si můžete také vodorovné dopravní značení, které zaměstnanci provádějí ručním i strojovým způsobem. Problémem není ani zajištění kompletního zabezpečení jakýchkoli dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého i velkého rozsahu. V nabídce naleznete také světelnou signalizaci a semafory, které můžete využít pro kyvadlové řízení dopravy. Dále nabídka zahrnuje projekty dopravně inženýrských sítí a to včetně jejich projednání a odsouhlasení na příslušných úřadech, PČR.

Oblast prodeje

Ta zahrnuje dopravní značení v Praze a na dalších místech, dle předchozí domluvy, příslušenství k dopravnímu značení, dopravní zařízení, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy, retardéry, parkovací zábrany a sloupky nebo balisety.

Oblast pronájmu

Pronajmout si můžete přechodové dopravní značení včetně příslušenství, dopravní zařízení, přechodové vodorovné dopravní značení, plastová svodidla, lávky pro pěší různých délek nebo světelnou signalizaci.

Oblast instalace

Tady společnost zajišťuje dopravní značení a zařízení, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy a retardéry, parkovací zábrany a sloupky a balisety.

Oblast aplikace

Objednat si můžete vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení Z9 nebo symboly a čísla různých velikostí.